شماره حساب‌ها

برای پرداخت، به یک کارت عضو شتاب نیاز دارید؛

پرداخت از طریق سایت بانک‌ها، عابربانک و تلفن همراه امکان‌پذیر است.


پرداخت از سایت بانک‌ها:


شماره کارت بانک پاسارگاد

5022 2910 3886 3591

شماره کارت بانک پارسیان

6221 0610 2728 4084

شماره کارت بانک ملی

6037 9914 3989 6626

حساب‌ها به نام پویا صادقی
ایمیل پشتیبانی asksaadeghi.ir
پاسارگاد گرافیک در گوگل پلاس
پاسارگاد گرافیک را دنبال کنید!